Alben meng manyaman, boy!

January 2, 2008

Rihanna's 'Umbrella' in Kapampangan

Jhaye Arzaga from the Tarlac-based Kapampangan band Mernuts and I agreed to collaborate on a Kapampangan version of this popular song called Umbrella by Rihanna (that song which goes you can stand under my umbrella, ella, ella, eh, eh...). I translated the English lyrics and of course they performed it.

And so she and Chao did the song and it's on YouTube now. Watch it! It's fun. It's called Payung.Wa, keka ku
At e kata mikandayu
Siguru pin king magasin
'Neng ika pa rin ing batuin
Patye madalumdum na
Kotsi, e no akit pa
At karin mu ku kailangan
Keka, ibiye ku ngan
Uling

**Abak pa, miyagnan na kata
Pengaku ta, angga-angga
Luguran da ka pane
Mengakung e ra ka lakuan at paburen
Ngening atiu ne ing kauran
Pangaku e kakalinguan
Suklab ka lalam ning payung ku
Suklab ka lalam ning payung ku
(Yung ku yung ku eh eh eh)
Lalam ning payung ku
(Yung ku yung ku eh eh eh)
Lalam ning payung ku
(Yung ku yung ku eh eh eh)
Lalam ning payung ku
(Yung ku yung ku eh eh eh eh eh eh)

Ing alagá
Ning anggang delanan ta
'Lang taung makasali
'Lang taung makawaksi
Potang mikagiyera na't
Kaguluan alang patad
Nung mabalbal ka
Maglarin, aku na
Uling

**

'T'e ka pulandit kaku
E na ka pin tatakut
Ume keni
'La yang pilatan ing lugud tamu
Sigi, uran, e tutuknang
Abe ku e ke lakuan
Uling

**

Mumuran
O bingut, mumuran
O bingut, 'me keni
O 'me keni

3 comments:

Taroogs said...

panalo! talented sila a :-) i like!

Anonymous said...

kagaling talaga ning kapampangan!..Pagmaragul dakayu, talented tamu talagang kapampangan!..Saludu ku kakayu.Sana dakal pang kanta ing agawa yu, itang original naman,.

Carlo said...

Good JOb! :)