Alben meng manyaman, boy!

March 12, 2008

RocKapampangan on ABS-CBN Pampanga

ABS-CBN Pampanga's magazine show featuring the activities in Pampanga (called Pampanga) makes a special feature on RocKapampangan. Watch it!

Pampanga airs on ABS-CBN Pampanga every Sunday, 9:30 am.

1 comment:

rovs7 said...

Dacal a salamat capatad at linwal yarin ing panenaya ning balen yapin ing Rock Kapampangan. Sana dacal pang tuking datang kalupa na nini king aliwang tema.Luid ka at luid ya ing baleng kapampangan.